Doorgelicht, herstructureert en nu de toekomst in.

Ik woonde recent mijn laatste vergadering bij als bestuurslid van het Economisch Huis Oostende. Het was een eer om gedurende de legislatuur 2013 – 2019 namens Groen te zetelen in de raad van bestuur van deze belangrijke economische motor van de stad-aan-zee. Na een initiële analyse bij mijn toetrede als bestuurslid, zijn we binnen mijn fractie, snel tot de conclusie gekomen dat de prioriteit van de organisatie tweeledig moeten zijn: herstructurering voorafgaand aan een doorlichting. Gezien ons voorstel niet onmiddellijk warm werd onthaald door de meerderheidspartijen, gebruikten we elke gelegenheid om dit aan te halen. Na lang verzet werd een doorlichting toegestaan en gevolgd door de herstructurering in 2015 tot een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA).

Toegegeven, een perfect systeem bestaat niet, maar de herstructurering en de nieuwe rechtsvorm EVA heeft ons de mogelijkheid gegeven om de volgende zaken te realiseren en/of bij te sturen:

• Een verantwoordelijk en autonoom bestuur,

• Meer samenwerking met de economische sector en meer bepaald ondernemers, werkgeversorganisaties Voka en Unizo, Sociale Economie Oostende, Horeca Middenkust, Jong Economische Kamer, Syntra West, handelaarsbonden en dergelijke meer,

• Meer transparantie in beleidsmatige besluitvorming werd gegarandeerd door de diverse bestuursorganen (raad van bestuur en algemene vergadering) binnen de vzw waarin zowel de private als publieke sector vertegenwoordigd zijn,

• Een snellere besluitvorming als een verzelfstandigde entiteit zorgde ervoor dat er tijdig kan ingespeeld worden op markttendensen en –opportuniteiten,

• Activiteiten in een professioneel, commerciële omgeving,

• Meer mogelijkheden tot strategische alliantievorming met andere actoren

Langs de gemeenteraad, hielden we soms harde tussenkomsten over het Economisch Huis maar het principe van op de bal en niet op de man spelen werd steeds toegepast. Het was voor ons nog steeds een hoopvol verhaal. Mijn waardering voor CEO Gunther Vanpraet en zijn team. Met veel goesting werkte Gunther voor een ondernemende stad. Ik wens zijn opvolger als CEO, Thomas Dupon én mijn opvolger als bestuurslid, Belinda Torres Leclercq, veel succes toe in de blijvende uitdaging om de werkloosheid in Oostende te doen dalen.